| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Medicamenteuze behandeling bij angst

Page history last edited by frederique_00@... 6 years, 9 months ago

Om terug te keren naar de algemene WIKI pagina klik hier

 

Medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van angst zijn antidepressiva (SSRI's, SNRI's, TCA's, buspiron), benzodiazepines en α2δ ligands. De werkingsmechanisme van deze medicijnen zullen hieronder nader toegelicht worden. 

 

Antidepressiva

  • SSRI’s

Specifieke Serotonine Heropnameremmers (SSRI’s) zijn medicijnen die ervoor zorgen dat de serotonine heropname geremd wordt door inhibitie van de serotonine transporter (SERT). Dit zorgt ervoor dat de concentratie serotonine toe zal nemen in het contactpunt tussen de cellen (synaps) [49]Veel voorkomende SSRI’s die gebruikt worden bij angst zijn citalopram, escitalopram, fluvoxamine, fluoxetine, paroxetine en sertraline [55].

 

  • SNRI’s

 Serotonine-Noradrenaline Heropnameremmers (SNRIs) remmen niet alleen de werking van SERT maar zij zorgen ook voor de inhibitie van de norepinefrine transporter (NET). Hierdoor stijgt dus zowel de concentratie serotonine als norepinefrine in de synaps [56]. SNRIs die gebruikt worden bij angst zijn venlafaxine en duloxetine [57].

 

  • TCA’s

 Tricyclische antidepressiva (TCA’s) zijn tricyclische stoffen die onder te verdelen zijn in drie verschillende soorten: serotonineheropname remmer (clomipramine), noradrenalineheropnameremmer (nortiptyline) en gemengde heropnameremmers (imipramine en amitryptyline). De laatstgenoemde remt zowel de heropname van serotonine als de heropname van noradrenaline [50]. Net als bij SSRI’s en SNRI’s zorgen ze voor een toename van de concentratie serotonine/norepinefrine in de synaps. 

 

  • Buspiron

 Buspiron zorgt voor toename van de serotonerge activiteit in verschillende delen van de hersenen [58]. Dit houdt in er meer serotonine actief zal zijn. In tegenstelling tot benzodiazepines en andere anxiolytica oefent buspiron zijn anxiolytische (angstremmende) werking uit zonder sedatie, spierverslappend effect of verminderde waakzaamheid. Buspiron is niet werkzaam bij paniekstoornis, OCS en sociale fobie [55].

 

Benzodiazepinen

Benzodiazepinen hebben opzichzelfstaand geen effect. Ze zijn alleen werkzaam als de neurotransmisster GABA ook actief is. Benzodiazepinen versterken het effect van GABA als ze beide aan dezelfde receptor gebonden zijn [51]. Benzodiazepinen hebben drie belangrijke effecten: een kalmerende, slaapverwekkende en spierontspannende werking.

 

α2δ ligands

α2δligands (pregabaline en gabapentine) blokkeren de afgifte van prikkelende neurotransmitters (e.g., glutamaat, noradrenaline) in de amygdala en in de CSTC-circuits [59]. Doordat deze prikkelende neurotransmitters niet meer vrijkomen, zal het lichaam niet of minder geactiveerd raken. Dit zorgt voor een kalmerend effect. 

 

Om terug te keren naar de algemene WIKI pagina klik hier 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.